5+1S - Nová možnost pro Vás!

Přicházíme s netradičním rozšířením nabídky našich služeb.

Pokud jste se rozhodli o sebe (či vaše zaměstnance) aktivně starat – nyní máte další možnost:

ve spolupráci s naším poradcem – psycholožkou / psychoterapeutkou

o sebe můžete ještě více pečovat, či se o sobě více dozvědět.


  • SEBEPOZNÁNÍ

Posouzení osobnosti (pomocí psychodiagnostických technik – testů, dotazníků, projektivních metod), které Vám dá odpověď na následujícíotázky: Jaké jsou mé typické vlastnosti či rysy osobnosti? Jaký mám temperament? V čem jsou mé silné stránky, v čem mám rezervy? Co mám u sebe rozvíjet?

Kratší (spíše screeningová) varianta „pro přehled“.

Doba: cca 1,5 – 2 hodiny, jednostránková výstupní zpráva, cena od Kč 3000,-

  • SEBEANALÝZA

Podrobné psychodiagnostické posouzení rozsáhlejší testovou baterií – podstatně detailnější analýza struktury osobnosti a výkonu včetně doporučení pro další profesní či kariérní rozvoj.

Posouzení lze také cíleně zaměřit na profesní profil nebo na manažerské schopnosti.

Doba: cca 3,5 – 4 hodiny, čtyřstránková výstupní zpráva s grafy, které ukazují porovnání klienta s ostatní populací, osobní komentář k výsledkům

    Varianta SEBEANALÝZA firemní: sonda napříč hierarchickou strukturou společnosti, práce ve skupinách 8 – 12 lidí,     společné definování silných stránek a rezerv firmy, nápadů na zlepšení

Doba: cca 3 hodiny jedna skupina, výstupní zpráva komentující výsledky všech skupin, cena od Kč 12000,-

  • SEBEROZVOJ

Konzultace s psycholožkou – klient/ka přináší své životní, profesní, partnerské, rodičovské situace a společně s terapeutkou hledá optimální řešení, chce věcem lépe porozumět s nezaujatým člověkem.

Doba: cca 50 minutová konzultace, cena od Kč 800,-

  • SEBERELAX, SHIATSU

Relaxační postupy zaměřené na vaše osobní zklidnění, harmonii – spojení s prvky shiatsu (japonská metoda pracující s akupresurními body a energetickými drahami). Ošetření probíhá na speciální podložce (futon) v oblečení, součástí jsou protahovací techniky, tlaky prsty, dlaněmi apod.

Doba: cca 50 – 80 minut, cena od Kč 900,-

  • SEBEREFLEXE SKUPINOVÁ - BÁLINT

Práce ve skupině cca 8 – 12 lidí, kteří přinášejí své složité profesní/životní situace a rozebírají je s ostatnímí pomocí specifického postupu – Bálintovské metody. Poradce řídí jednotlivé fáze práce, cílem je „burza“ nápadů a různých řešení této situace a tím inspirace pro příště a pro ostatní.

Doba: cca 3 hodiny, cena za 1 skupinu od Kč 9000,-

  • SUPER DEN

Firemní poradenský den“

pravidelně jeden den za měsíc je celý den (9.00 16.30 hod) k dispozici kouč (poradce) pro zaměstnance nebo management společnosti (zájemci se předem přihlásí a konzultace v délce 12 hodiny probíhá individuálně).

Doba: cca 6 – 8 hodin , cena za jeden poradenský den od Kč 12000,-

Realizace je možná v prostorách společnosti objednatele nebo firmy Personalia.

Možnost různých kombinací – individuální konzultace podle Vašich přání – cena dle dohody.

Nahoru!


 

 

  

 

Personalia
Tel.: + 420 603 551 893, + 420 604 797 470