Nová výcviková komunita SUR
SUR


Nová komunita SUR


Výcvikověterapeutická komunita KUŠ, z.s. otevírá

v roce 2019 novou výcvikovou komunitu SUR RUCH.

Jedná se o standardní pětiletý sebezkušenostní výcvik

v dynamické, hlubinně orientované skupinové psychoterapii

s integrativními prvky.

Celkový rozsah 600 hodin (3 víkendy + 1 týden ročně).

Výcvik je součástí komplexního certifikovaného

psychoterapeutického vzdělávání

a proběhne pod vedením

PhDr. Věry Raškové a PaedDr. Michaela Chytrého.


Výběrové řízení formou rozhovorů

bude 6. a 7.4. 2019 v Praze.

Zájemci se mohou hlásit písemně na adrese:

sur.kus@seznam.cz


S přihláškou do výběrového řízení zašlete osobní životopis

(rozsah 2 strany A4) s fotografií a motivační dopis

(nejlépe psaný rukou) a to nejpozději do 31.12.2018

Zároveň prosíme o Váš souhlas s použitím a zpracováním osobních dat

(jméno, příjmení, datum narození, mailová adresa, vzdělání)

pro potřeby výběrového řízení.

Zahajovací setkání výcvikové komunity proběhne

24. – 27.10.2019 a ukončena bude v  červnu 2024.


Za tým komunity:

PhDr. Věra Rašková a PaedDr. Michael Chytrý


podrobnější info najdete na www.sur.cz

 
Personalia
Tel.: + 420 603 551 893, + 420 604 797 470