Manažerská a personální analýza

 

posouzení manažerského potenciálu firmy

zhodnocení kompetence jednotlivých pracovníkůanalyza

vytipování manažerských talentů

doporučení dalších motivačních a hodnotících systémů

určení potřeb a oblastí pro zkvalitnění výkonu

vytvoření manažerského profilu vedoucích pracovníků

materiál pro další strategická firemní i personální rozhodnutí včetně pomoci při personálních přesunech, přijímání pracovníků i rozhodování o jejich postupu

Možnost individuálního i skupinového přístupu, doba trvání cca 4 - 5 hodin, využití objektivních diagnostických technik, porovnání s referenční skupinou.

Analýza poskytne vedení společnosti odpovědi například na tyto otázky: Jaká je kompetence pro zastávanou pozici z hlediska manažerských a osobnostních předpokladů pracovníka? Jsou pracovníci optimálně zařazeni na pracovní pozice - tedy tam, kde mohou uplatnit maximum svých schopností, vědomostí a dovedností? Bylo by vhodné (s ohledem na výrazné zvláštnosti a rysy pracovníka) jeho přeřazení do jiného úseku, odboru, divize? Jaké je klima a celková spokojenost pracovníků společnosti? Jaký je stupeň loajality pracovníků? Jakým způsobem zlepšit rezervy jednotlivých pracovníků - jak v tom může pomoci společnost? Do jakých oblastí ve firmě zaměřit školení, tréninky a další vzdělávání?

 

 
 

 

Personalia
Tel.: + 420 603 551 893, + 420 604 797 470