Assessment / Development Centrum


Variantou personální analýzy je i metoda "Assessment Centrum" (v modifikaci diagnostické nebo "Development Centrum" diagnosticko-výcvikové) jako metoda s vysokou vypovídající hodnotou v oblasti předvídání výkonu v typických manažerských činnostech.

Možnost využití:                                AC

 • při výběru nových pracovníků

 • při hodnocení zaměstnanců

 • při přemísťování zaměstnanců

 • při vytváření projektových týmů

   Charakteristika metody:

 • aktivita účastníků v simulovaných situacích

 • vysoká objektivita hodnocení (tým vyškolených hodnotitelů boduje jednotlivé charakteristiky podle jasně stanovených kriterií)

 • přesné "zacílení" programu

 • možnost využití psychodiagnostických technik


 
Personalia
Tel.: + 420 603 551 893, + 420 604 797 470