Individuální a emergentní poradenství

 

(v případných životních, sociálních nebo pracovních krizích či slepých uličkách)

Díky vztahům vzniklým na základě důvěry a odbornosti jsou naši konzultanti schopni poskytnout i užitečnou radu či doporučení v individuálních složitých situacích, kdy starosti (a někdy i zdravotní potíže) pochopitelně komplikují výkonný a spokojený život.

 

 Zvyšování psychosociální kondice - coaching

 

(pro manažery cestou oboustranně přijatých pravidel důvěrného a diskrétního coachingu nebo prostřednictvím relaxačních programů)

Individuální koučování - manažerské personální poradenství jako možnost ujištění se o vlastních manažerských postupech a strategii, případně o důvodech a důsledcích jejich změn. Tento program je realizován na základě oboustranně stvrzených pravidel v předem dohodnuté časové lhůtě (většinou 5 - 10 jednohodinových konzultací) se zřetelnou formulací kontrolovatelného cíle.

 

  

 

Personalia
Tel.: + 420 603 551 893, + 420 604 797 470