Ochrana osobních údajůSprávce osobních údajů:

PhDr. Pavel Raška, PhDr. Věra Rašková, Personalia, adresa: K Hájku 712, 250 91 Zeleneč

Poskytnutím vašich osobních údajů nám udělujete svůj souhlas se zpracováním a správou těchto údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Vaše osobní údaje zpracováváme ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně osobních údajů jako Správci:

- zejména v rozsahu údajů potřebných pro zprostředkování zaměstnání, a to zejména údajů přiložených Vámi jako uchazečem v životopise a motivačním dopisu, nebo v dotazníku kandidáta; nebo v rámci psychoterapeutických či poradenských konzultací, tedy informace, které klient/ka poskytne Správci osobních údajů v rámci služeb firmy, které mohou mít také charakter citlivých osobních údajů

- v případě výběrových řízení svým souhlasem s poskytováním našich služeb zároveň vyjadřujete souhlas s tím, že vaše osobní údaje můžeme předat potenciálním zaměstnavatelům, jako zpracovatelům, v rámci služby zprostředkování zaměstnání

- pro obchodní spolupráci zpracováváme rovněž osobní údaje obchodních partnerů. Tyto podmínky jsou zhotoveny v rozsahu práv a povinností, které při zpracovávání osobních údajů podle předchozího odstavce vyplývají z příslušných právních předpisů, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

- osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, po dobu poskytování služby, nebo na tak dlouho, jak požaduje zákon

- váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat písemným oznámením o odvolání souhlasu doručeným na naši adresu info@personalia.cz

- s osobními údaji pracují zejména: majitelé firmy, spolupracující osoby, daňový poradce, osoby zajišťující Správci ekonomické a účetní poradenství. Tito uživatelé byli poučeni o citlivosti osobních údajů. S osobními údaji nakládají výhradně jako s důvěrnými v rámci vzájemné spolupráce. Osobní údaje předáváme (např. budoucímu zaměstnavateli v případě výběrových řízení, apod.) zásadně a pouze po vzájemné domluvě.

- k ochraně osobních údajů jsme realizovali technická, personální a jiná potřebná opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Přesto nejsme schopni zabezpečit 100% ochranu například proti vloupání, krádeži, nebo počítačovému útoku.

- nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoli přistupovat nebo je opravit.
Jako subjekt zpracování osobních údajů máte také následující práva:
1. Právo vzít souhlas kdykoliv zpět.
2. Právo požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme.
3. Právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
4. Právo vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat.
5. Právo požadovat výmaz těchto osobních údajů.
Veškerá práva můžete uplatnit na emailu info@personalia.cz

- Veškeré informace předané společnosti Personalia považujeme za přísně důvěrné. 
Personalia
Tel.: + 420 603 551 893, + 420 604 797 470