Tréninky a vzděláváníNaše programy jsou založeny na následujících pravidlech:trénink

 • většina lidí má dobré předpoklady pro výkon své profese, jen je někdy neumějí využít nebo k tomu nejsou vhodně vedeni

 • je užitečné opřít se o již získané zkušenosti, a podělit se o ně

 • aby si účastníci nové postupy zapamatovali a osvojili, musejí je trénovat

AKTUÁLNĚ:

 • Assessment Centrum – moderní metoda výběru a rozhodování v personalistice

Výcvik praktického užití ASSESSMENT CENTER pro personalisty a řídící pracovníky . Výsledkem je lepší orientace v potenciálu pracovníků. Kontaktujte nás pro podrobnější informace!

 • Typ A., pro začátečníky

Jednodenní výcvikový seminář, v němž se účastníci seznámí s historií tohoto diagnostického postupu, naučí se jak stanovit kritéria, připravit harmonogram cvičení i jak zaměřit důležité pozorování při vlastním průběhu.

 • Typ B., pro pokročilé

Jednodenní workshop pro ty, kdo už mají praktickou zkušenost s organizací anebo průběhem Assessment Center. Workshop nabídne prostředí pro nalezení odpovědí na nejčastější dotazy, možnost pro tvůrčí zpracování dílčích segmentů, i užitečné aktuální informace o nových oblastech využívání tohoto diagnostického postupu.


VYBERTE SI Z DALŠÍ NABÍDKY NAŠEHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO FIRMY:

Management – řízení jako umění.

Rozvoj řídících dovedností (od mistrů až po TOP úroveň).

skup

Jednání se zákazníky : obchod, prodej, servis, finanční služby.

Efektivní jednání po telefonu.

Image firmy a zaměstnanců, firemní sounáležitost - loajalita.

Využití relaxačních, vizualizačních, manipulativních a komunikativních technik pro vyšší efektivitu

                           skupinaFC

PŘÍKLADY:

 • PROGRAM: „ZDOKONALENÍ DOVEDNOSTÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ“

skup4
     •     Varianta TOP management
     •     Varianta MIDDLE management
     •     Varianta VEDOUCÍ, SUPERVISOR, MISTR

         Každá varianta má svá charakteristická témata typická pro danou úroveň řízení v dané firmě, a zároveň témata společná - což                umožňuje zdokonalit propojený systém personálního řízení.


 • PROGRAM: "ASISTENT/KA - SEKRETÁŘKA - RECEPČNÍ"

  Trénink: "EFEKTIVNÍ OBCHODNÍ JEDNÁNÍ SE ZÁKAZNÍKY"

  Trénink: "TELEFONICKÉ HOVORY"

  Výcvikový workshop: "ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ ČASU"

  Školení: "PŘÍPRAVA A VEDENÍ HODNOTÍCÍCH ROZHOVORŮ"

  Trénink: "PRÁCE ZA PŘEPÁŽKOU"

 • RELAXAČNÍ A PREVENTIVNÍ KONDIČNÍ programy pro manažery, zaměstnance, i rodiny


 • Jak si najít (jinou) práci

Úvodní a nutný seminář pro všechny, kdo si chtějí nebo musejí hledat (jinou) pracovní příležitost . Naučíte se, jak se orientovat v různých nabídkách, i jak efektivně nabídnout své schopnosti. Je to minimum, které je třeba ovládat, když uvažujete o jiné či nové pracovní nabídce. O vašem pracovním osudu rozhodují lidé - víte, co a jak na na ně působí? Umíte napsat strukturovaný životopis? Jste při osobním rozhovoru příliš rozvláčný? Jste si jistá, že telefonujete v pravou chvíli? Jak zvýšit své šance se dozvíte právě v tomto semináři.
Nezajistíme, že Vás přijmou, ale pomůžeme Vám odstranit zbytečné hloupé chyby!
Vyberte si termín: (9.00 - 13.00 hod), (15.00 - 19.00) hod , telefonicky či e-mailem v naší kanceláři
Místo konání: Praha Výhodná cena: Kč 1.200,-, občerstvení zajištěno! Přihlášky a další informace : info zavinac personalia.cz nebo telefonicky!

 • Jak uspět při výběrovém rozhovoru

Základní tréninkový kurs, který je nezbytný pro každého uchazeče o práci . Dozvíte se o požadavcích na úspěšné kandidáty při přijímacích řízení. Naučíte se lépe zapůsobit před přijímací komisí nebo před vedoucími manažery. Zjistíte velmi konkrétně (a zároveň citlivě), co byste mohli Vy osobně ve svém vystupování změnit. Součástí kursu je rovněž instruktáž, jak si poradit s trémou či stresem, a jak zvládnout situaci, kdy máte pocit, že se Vám nedaří. Konkrétním dotazům bude věnován blok otázek a odpovědí. V kursu se setkáte s mnoha praktickými příklady a vyzkoušíte si nové způsoby jednání.
Naši přednášející a trenéři dobře vědí, o čem mluví - vždyť se jako specialisté výběrových řízení účastní více než 15 let!
Vyberte si termín: (9.00 - 16.00 hod) , telefonicky či e-mailem v naší kanceláři
Místo konání: Praha Výhodná cena: Kč 1.900,-, (pro účastníky úvodního semináře "Jak si najít (jinou) práci" sleva 10%!), občerstvení zajištěno! Přihlášky a další informace : info zavinac personalia.cz nebo telefonicky!

Naše práce ale většinou není založena na hotových předem připravených modulech. Každý typ programu spoluvytváříme se zákazníkem a pro zákazníka na základě našich zkušeností a Vašich požadavků.

Další informace Vám rádi poskytneme: personalia zavinac personalia.cz

 
Personalia
Tel.: + 420 603 551 893, + 420 604 797 470

personalia@personalia.cz